Tarkvara SBLCore

Koostage ja hallake oma ohutuskaarte hõlpsasti

SBLCore on tarkvara, mis lihtsustab kogu ohutuskaardiga seotud paberimajandust. Seda hindavad kõrgelt kemikaalide ja segude tootjad, importijad ning turustajad. Muutke see protsess kiireks ja lihtsaks võrreldes ohutuskaardi käsitsi töötlemisega.

Miks valida SBLCore? Minimeerige vigu ohutuskaartides, säästke seda aega, mida kulutaksite seadusandlike muudatuste otsimiseks, ja saage kindlustunnet seadusandluse osas. Lisaks sellele ei lähe teie dokumendid kunagi kaduma, sest need on turvaliselt varundatud.

SBLCore Blue

Võrdselt jaotatud kulud ettemaksuga alates 1 kuust. Tellimus sisaldab juba uuendusi, mis tagavad seadusandliku täpsuse.

SBLCore Green

Tarkvaralitsentsi ühekordne ostmine. Esimese 12 kuu uuendused sisalduvad hinnas ja kõik täiendavad uuendused saab osta pärast seda.

Testversioon

SBLCore
tasuta 14 päevaks

Proovige tasuta SBLCore’i tarkvara versiooni ilma kohustusteta.

Prooviversioon ei muutu automaatselt tellimuseks. Tellimuse saate tellida otse meie veebisaidilt või võttes ühendust aadressil sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Tarkvara teatab teile, mitu päeva on jäänud prooviperioodi lõpuni.
 • Prooviversioonis loodud ohutuskaardid viiakse soovi korral üle täisversioonile.

Mõned funktsioonid on täisversiooniga võrreldes piiratud:

 • Ohutuskaardi eksport pole saadaval.
 • Dokument on varustatud vesimärgiga.
 • Valitud osad on piiratud
Miks peaksite kasutama SBLCore’i tarkvara

SBLCore’i tarkvara peamised eelised

Automaatsed funktsioonid

Automaatne toodete klassifitseerimine, automaatne fraaside täitmine

Intuitiivne keskkond

Kasutajasõbralik ja intuitiivne tarkvara, mida on lihtne kasutada

Tugiteenus ja koolitus

Tasuta e-posti ja telefoni teel pakutav tugi, saadaval lai valik koolitusvõimalusi

Keeleoskus

Tarkvara saab kasutada 36 riigis ja 27 keeles.

Peamised omadused

SBLCore’i tarkvara funktsioonid

SBLCore’i tarkvara pakub mitmesuguseid funktsioone, et hõlbustada kõiki ohutuskaartide koostamise ja haldamisega seotud tegevusi. Me täiustame protsessi pidevalt, ajakohastades olemasolevaid funktsioone ja luues uusi.

Ohutuskaart

Ohutuskaartide koostamine

Looge kiiresti ohutuskaarte. Sisestage lihtsalt põhiteave ja tarkvara arvutab toote klassifikatsiooni ning täidab teksti kõikides jaotistes saadud ohulausete põhjal. Ohutuskaardi redaktor võimaldab lisada ÜRO tunnusnumbri ADRi osana, katalooginumbri ja ladustamisklassi.

Loodud ohutuskaarte ja lisadokumente saab hõlpsasti arhiivida tarkvaras, eksportida .pdf, .xlsx ja .docx faili või spetsiaalsesse .sbl faili, mis on mõeldud andmete jagamiseks SBLCore’i tarkvara kasutajate vahel.

Klassifitseerimine

Automaatne klassifitseerimine ja klassifitseerimise raport

Programm arvutab automaatselt õige klassifikatsiooni, lähtudes segu üksikute koostisainete protsentuaalsest osakaalust ning nende toksikoloogilistest ja ökotoksikoloogilistest andmetest. Automaatne klassifitseerimine sisaldab klassifitseerimise raportit.

Klassifitseerimise raportis kirjeldatakse, kuidas programm arvutas segu klassifikatsiooni, ja loetletakse sisendandmed. Arvutused hõlmavad ka ägeda mürgisuse hinnangu toksilisuse tuletamist ja keskkonnaohu osalist ümberarvutamist. Segu ohu arvutamisel kasutatakse ainete aditiivse mõju hindamiseks kokkuvõtlikke valemeid.

Ained

Ainete andmebaas ja oma ainete loomine

Tarkvara sisaldab CLP-määruse VI lisa kohase ühtlustatud klassifikatsiooniga ainete andmebaasi ja aineid, mille puhul tuleb järgida töökeskkonna kokkupuute piirnormide juhiseid.

Kui ainet ei ole andmebaasis, saate selle kas luua või kasutada linki ECHA andmebaasi, kust saab ainet käsitlevat teavet hõlpsasti importida ja vajadusel ka muuta.

Kliendi soovide kohaselt saame koostada ka kohandatud ainete andmebaasi.

PCN ja UFI

Mürgistuskeskuse teavitamine ja ainulaadne koostise tähis

Töö sujuvamaks muutmiseks võib tarkvara luua sobivas formaadis faili, mille saab seejärel lihtsalt ECHA portaali üles laadida. Vältimaks pikka käsitsi esitamist, teavitab tarkvara teid kõigist kohustuslikest nõutavatest andmetest.

UFI-kood on üks PCN-teate kohustuslikest komponentidest. Meie sisseehitatud UFI-generaatori abil luuakse UFI lihtsalt numbrilise valemikoodi ja ettevõtte käibemaksukohustuslase numbri alusel. Seejärel lisatakse UFI-kood etiketile ja ohutuskaardile.

Kordamine

Kehtiv valideerimiskontroll ja muudatused

Kaotage õigusaktide muudatuste pikaajalised otsingud. Ohutuskaartide kataloogis on aegunud dokumendid märgistatud „valgusfoori“ funktsiooniga. See vastab vajadusele muuta formaati ja ajakohastada klassifitseerimisnõudeid.

Oranž tuli tähistab ohutuskaarte, mille formaat on aegumas või mis sisaldavad ümber liigitatut ainet. Punase värviga on tähistatud ohutuskaardid, mis on kehtetus formaadis või sisaldavad vananenud klassifikatsiooniga ainet.

Seejärel ajakohastatakse ohutuskaarti läbivaatamise funktsiooniga, luuakse ohutuskaardi koopia koos kehtiva teabega ja arhiivitakse esialgne ohutuskaart.

Tõlked ja sõnastused

Keele muutmine ja sõnastuse automatiseerimine

Automaatne lausefunktsioon lihtsustab ohutuskaarti oluliselt, kuna see tuletab teabe toote lõplikust klassifikatsioonist ja täidab selle teabe põhjal puuduvad laused. Automaatsed fraasid vastavad asjaomase riigi uusimatele õigusaktidele. Need ei ole lihtsad üks-ühele tõlked. Kasutajad saavad luua ka oma spetsiifilisi fraase.

Ühe klõpsuga saab ohutuskaardi hõlpsasti muuta mis tahes keelde, mis on tarkvaras olemas.

Etiketid

Etikettide kujundus ja formaalsused

Kui teil on raskusi etikettide loomisega ja kohustusliku teksti kirjutamine on tänamatu ülesanne, hindate kindlasti etikettide redigeerimise funktsiooni. SBLCore loob etiketi, lisab sinna kohustusliku teksti ja valmistab selle trükisõbralikus formaadis. Dokumendi saab salvestada pdf-, docx- ja png-vormingus.

Looge süsteemis kogutud teabe põhjal graafilise disaini stuudio juhised. Lisaks kohustuslikule tekstile on juhendis vastavalt pakendi suurusele määratud ka sümbolite ja kogu etiketi suurus.

Ohutuskaartide koostamine

Looge kiiresti ohutuskaarte. Sisestage lihtsalt põhiteave ja tarkvara arvutab toote klassifikatsiooni ning täidab teksti kõikides jaotistes saadud ohulausete põhjal. Ohutuskaardi redaktor võimaldab lisada ÜRO tunnusnumbri ADRi osana, katalooginumbri ja ladustamisklassi.

Loodud ohutuskaarte ja lisadokumente saab hõlpsasti arhiivida tarkvaras, eksportida .pdf, .xlsx ja .docx faili või spetsiaalsesse .sbl faili, mis on mõeldud andmete jagamiseks SBLCore’i tarkvara kasutajate vahel.

Automaatne klassifitseerimine ja klassifitseerimise raport

Programm arvutab automaatselt õige klassifikatsiooni, lähtudes segu üksikute koostisainete protsentuaalsest osakaalust ning nende toksikoloogilistest ja ökotoksikoloogilistest andmetest. Automaatne klassifitseerimine sisaldab klassifitseerimise raportit.

Klassifitseerimise raportis kirjeldatakse, kuidas programm arvutas segu klassifikatsiooni, ja loetletakse sisendandmed. Arvutused hõlmavad ka ägeda mürgisuse hinnangu toksilisuse tuletamist ja keskkonnaohu osalist ümberarvutamist. Segu ohu arvutamisel kasutatakse ainete aditiivse mõju hindamiseks kokkuvõtlikke valemeid.

Ainete andmebaas ja oma ainete loomine

Tarkvara sisaldab CLP-määruse VI lisa kohase ühtlustatud klassifikatsiooniga ainete andmebaasi ja aineid, mille puhul tuleb järgida töökeskkonna kokkupuute piirnormide juhiseid.

Kui ainet ei ole andmebaasis, saate selle kas luua või kasutada linki ECHA andmebaasi, kust saab ainet käsitlevat teavet hõlpsasti importida ja vajadusel ka muuta.

Kliendi soovide kohaselt saame koostada ka kohandatud ainete andmebaasi.

Mürgistuskeskuse teavitamine ja ainulaadne koostise tähis

Töö sujuvamaks muutmiseks võib tarkvara luua sobivas formaadis faili, mille saab seejärel lihtsalt ECHA portaali üles laadida. Vältimaks pikka käsitsi esitamist, teavitab tarkvara teid kõigist kohustuslikest nõutavatest andmetest.

UFI-kood on üks PCN-teate kohustuslikest komponentidest. Meie sisseehitatud UFI-generaatori abil luuakse UFI lihtsalt numbrilise valemikoodi ja ettevõtte käibemaksukohustuslase numbri alusel. Seejärel lisatakse UFI-kood etiketile ja ohutuskaardile.

Kehtiv valideerimiskontroll ja muudatused

Kaotage õigusaktide muudatuste pikaajalised otsingud. Ohutuskaartide kataloogis on aegunud dokumendid märgistatud „valgusfoori“ funktsiooniga. See vastab vajadusele muuta formaati ja ajakohastada klassifitseerimisnõudeid.

Oranž tuli tähistab ohutuskaarte, mille formaat on aegumas või mis sisaldavad ümber liigitatut ainet. Punase värviga on tähistatud ohutuskaardid, mis on kehtetus formaadis või sisaldavad vananenud klassifikatsiooniga ainet.

Seejärel ajakohastatakse ohutuskaarti läbivaatamise funktsiooniga, luuakse ohutuskaardi koopia koos kehtiva teabega ja arhiivitakse esialgne ohutuskaart.

Keele muutmine ja sõnastuse automatiseerimine

Automaatne lausefunktsioon lihtsustab ohutuskaarti oluliselt, kuna see tuletab teabe toote lõplikust klassifikatsioonist ja täidab selle teabe põhjal puuduvad laused. Automaatsed fraasid vastavad asjaomase riigi uusimatele õigusaktidele. Need ei ole lihtsad üks-ühele tõlked. Kasutajad saavad luua ka oma spetsiifilisi fraase.

Ühe klõpsuga saab ohutuskaardi hõlpsasti muuta mis tahes keelde, mis on tarkvaras olemas.

Etikettide kujundus ja formaalsused

Kui teil on raskusi etikettide loomisega ja kohustusliku teksti kirjutamine on tänamatu ülesanne, hindate kindlasti etikettide redigeerimise funktsiooni. SBLCore loob etiketi, lisab sinna kohustusliku teksti ja valmistab selle trükisõbralikus formaadis. Dokumendi saab salvestada pdf-, docx- ja png-vormingus.

Looge süsteemis kogutud teabe põhjal graafilise disaini stuudio juhised. Lisaks kohustuslikule tekstile on juhendis vastavalt pakendi suurusele määratud ka sümbolite ja kogu etiketi suurus.

Riigid ja keeled

SBLCore on saadaval 27 keeles

Üks SBLCore’i tarkvara peamisi eeliseid on ohutuskaartide koostamine 36 riigi jaoks, peamiselt EList. Tarkvara sisaldab ettevalmistatud fraase kõigi olemasolevate keelte jaoks.

Ühe klõpsuga saate tõlkida oma ohutuskaardi ühte 36 riigi keeltest. Kui laused peavad järgima õigusakte, ei ole tõlge sõnasõnaline. Ainulaadsed fraasid on kohandatud riigi õigusaktide kohaselt.

Pidevalt lisatakse ka teisi keeleversioone ja üksikuid riike.

Tarkvarakeskkond ise on ka saadaval 27 keeles. Kasutaja saab kasutajaliidese keelt hõlpsasti muuta.

Näited ohutuskaartidest

Kuidas SBLCore’i tarkvara töötab

Tarkvara õppevideod

First Steps in SBLCore play

Videotes kirjeldatakse lihtsalt tarkvara iga tööetappi. Need on meie klientidele kättesaadavad nii tarkvara tutvustuseks kui ka kasulikuks jätkuvaks abivahendiks. Siit leiate juhised selle kohta, kuidas alustada tööd tarkvaras, kuidas luua ohutuskaart, kuidas tõlked toimivad ja kuidas eksportida tulemusi PCN-portaali.

SBLCore’i tugiteenus

Koolitused, konsultatsioonid ja õpetused

Oleme uhked klienditoe üle – meie klientidega suhtlevad ainult ettevalmistusega töötajad, kes tunnevad õigusakte ja tarkvara suurepäraselt.

Tarkvara ise on väga intuitiivne ja sisaldab üksikasjalikke kasutusjuhendeid.

Algne koolitus

Tänu lihtsale ja intuitiivsele tarkvarale ning algkoolitusele saavad SBLCore’i tõhusalt kasutada nii eriala spetsialistid kui ka koolitatud töötajad väga lühikese aja jooksul.

Spetsiaalne tugiteenus

Meili- ja telefonituge pakuvad meie spetsialistid, kes on valmis lühikese aja jooksul lahendama kõik tehnilised või kasutajaprobleemid.

Lihtne kasutusjuhend

Igale SBLCore’i paigaldusele on lisatud selge ja lihtne tarkvara kasutusjuhend, nii et programmi kasutajatel on see alati käepärast.

Regulaarsed uuendused

Programmi uuendused tagavad nii tehnilise stabiilsuse kui ka tõrgeteta toimimise, kuid eelkõige tagavad kasutatavate andmete õiguspärasuse.

Täiendavad teenused

Tugiteenus ja nõustamine on meie teenuste oluline osa. Lisaks meie tavapärasele klienditoele pakume ka lisateenuseid, mis aitavad teil ohutuskaartidega tööd teha.

SBLCore’i tarkvara koolitus

Lubage meil tutvustada teile SBLCore’i tarkvara funktsioone ja õpetada teile, kuidas sellega tõhusalt töötada.

Ohutuskaartide koostamise koolitus

Sellel koolitusel õpetame teile, kuidas luua ohutuskaart SBLCore’i tarkvaras.

Valemite segamisega ohutuskaartide loomise koolitus

Valmistame ette tooraine teie enda toote segamiseks ja koostame koostisest lähtuvalt ohutuskaardi.

Lihtne tarkvara seadistamine ja haldamine

Kliendiportaal

Tarkvara lahutamatu osa on juurdepääs kliendiportaalile, kus saate vaadata tarkvara sätteid ja muuta neid vastavalt oma vajadustele.

Tellimuse haldamine

Vaadake oma tellimuse olekut ja aktiivseid teenuseid siin. Tellimusi saab igal ajal lõpetada ja uuesti aktiveerida.

Arved ja makseviisi haldamine

Arvete jaotisest leiate kõik väljastatud arved, mida saate hõlpsasti alla laadida. Hallake siin ka oma makseviise.

Kasutajate ja riikide haldamine

Kliendiportaalis on võimalik vastavalt vajadusele aktiveerida või desaktiveerida konkreetseid riike. Kasutajate haldamine võimaldab kasutajate lisamist või eemaldamist, sealhulgas salasõnade haldamist.

Tugiteenusega ühenduse võtmine

Võtke kiiresti ühendust klienditoega, kasutades vormi, kuhu on teie andmed juba eelnevalt sisestatud. Suhtlemine toimub e-posti teel.

Kas olete huvitatud SBLCore’i tarkvarast?

Võtke ühendust meie ekspertidega

Kellele on tarkvara sobilik?
Tarkvara on mõeldud kõigile, kes käitlevad kemikaale ja segusid mis tahes viisil ning kellel on vaja koostada nende jaoks ohutuskaarte või muuta nende valduses olevad ohutuskaardid teise keelde.
Kes võivad tarkvaraga töötada?
Tänu kasutajasõbralikule ja intuitiivsele keskkonnale sobib tarkvara nii neile, kellel on kogemusi ohutuskaartide koostamisel, kui ka algajatele, kes ei tunne kemikaale käsitlevaid õigusakte.
Millega saab tarkvara aidata?
SBLCore on ulatuslik tööriist, mis aitab teil koostada ohutuskaardi 27 keeles, samuti kujundada etikette, genereerida UFI-koodi ja teavitada teist PCN-portaali. Tarkvara tagab ka kõigi ohutuskaartide ja nende lisadokumentide arhiivimise ning jälgib ohutuskaardi õiguspärasust ja kehtivust. Oluline funktsioon on automaatne toodete klassifitseerimine, mille tarkvara arvutab sisendandmete põhjal.
Mida tarkvara sisaldab?
Tarkvara sisaldab CLP-määruse VI lisa kohase ühtlustatud klassifikatsiooniga ainete andmebaasi ja aineid, mille puhul tuleb järgida töökeskkonna kokkupuute piirnormide juhiseid. Lisatud on ka aineotsingu funktsioon ECHAs, mis võimaldab aine otse ECHA andmebaasist tarkvara andmebaasi importida. Samuti sisaldab see andmebaasi olemasolevate riiklike kokkupuute piirnormide kohta. Tarkvara sisaldab ka andmebaasi fraasidest kõigis olemasolevates keeleversioonides.
KKK

Kas soovite rohkem teavet SBLCore’i tarkvara kohta?

Vaadake meie klientide korduma kippuvaid küsimusi ja meie vastuseid.

Koolidele ja pedagoogidele

SBLCore Edu

Tasuta tarkvaralitsents tingimustele vastavate koolide õpilastele ja pedagoogidele õpetamise ning õppimise eesmärgil. SBLCore Edu on samade omadustega kui SBLCore Blue, kuid seda ei saa kasutada ärilistel eesmärkidel. Andmete eksport on piiratud.

Kas teie ettevõte on liiga väike ja ei kasuta tarkvara potentsiaali maksimaalselt ära või ei ole teil võimalik ise ohutuskaartidega tegeleda?

Kasutage meie ohutuskaardi koostamise teenust

Ei ole vaja pikaajalist õigusaktide uurimist ja muret võimalike vigade pärast. Pakume ohutuskaartide professionaalset töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja muid nende koostamisega seotud teenuseid. See teenus on saadaval 36 riigis ja 27 keeles.

Meie kliendid

Liituge enam kui 750 ettevõttega, kes on meie tooteid või teenuseid juba täielikult kasutanud.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Pakume lahendusi ohutuskaartide koostamiseks ja haldamiseks. Käsitleme ohutuskaartide koostamise, klassifitseerimise ja arhiivimisega seotud üldist haldamist. SBLCore’i tarkvara on mõeldud kõigile kemikaalide ja segude tootjatele, importijatele, turustajatele ning erinevatele kasutajatele.

Kas vajate nõuandeid?

Hoidke ühendust

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tšehhi

CRN: 04278968
KMKR: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Me kasutame küpsiseid

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et mõista meie külastajate käitumist ja saaksime pakkuda sisu vastavalt nende eelistustele.

Lisateave küpsiste kohta ×
Funktsionaalsed küpsised
See veebisait kasutab vajalikke küpsiseid, mis on selle nõuetekohaseks toimimiseks üliolulised. See tagab lehe korrektse kuvamise, võimaldab vormide esitamist jms vajalikke funktsioone. Neid tehnilisi küpsiseid ei saa välja lülitada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
sblcore_cc www.sblcore.ee 1 aasta Salvestab kasutaja nõusoleku küpsiste kasutamiseks. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.ee Seanss Salvestab teavet kasutaja seansi kohta. SBLCore s.r.o.
Analüütilised küpsised
Kasutame oma veebisaidi toimivuse hindamiseks analüütilisi küpsiseid. Kasutame neid küpsiseid meie veebisaidi külastuste arvu, liikluse allikate ja kasutajate käitumise jälgimiseks – näiteks saame teada, millist teavet nad otsivad ja milline teave on nende jaoks kõige olulisem. See teave aitab meil saiti optimeerida ja teenuseid täiustada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_ga www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse asjakohaste reklaamide kuvamiseks vastavalt teie eelistustele. See isikupärastatud sisu, mida kasutavad meie partnerid, võib ilmuda erinevatel veebisaitidel. Kui te neid küpsiseid ei vali, siis kuulutuste arv ei muutu, kuid neid ei kohandata enam teie huvidele vastavaks.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_gcl_au www.sblcore.ee 3 kuud See kasutab Google AdSense’i, et katsetada nende teenuseid kasutavate veebisaitide reklaami tõhusust. Google