Isikuandmete kaitse

Teave isikuandmete töötlemise kohta

Oleme teadlikud isikuandmete kaitse ja klientide privaatsuse kaitse tähtsusest ning seetõttu lähtume teie isikuandmete säilitamisel ja töötlemisel kehtivatest õigusnormidest, eelkõige Euroopa Parlamendi üldmäärusest ja nõukogu (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumise kohta (edaspidi GDPR), seadusega nr 101/2000 Coll., isikuandmete kaitse kohta koos muudatustega, elektroonilise side seadusega nr 127/2005 Coll. ja edaspidi vastavalt tsiviilseadustiku asjakohastele sätetele.

Käesolev informatsioon isikuandmete töötlemise kohta kehtib ja kehtib alates 25.05.2018.

Info meie kohta ja kontaktandmed:

SBLCore s.r.o., ID number: 042 78 968, asukohaga Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Prague 9, registreeritud Praha linnakohtu peetava äriregistri jaotises C, sisestage 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

Miks me teie andmeid töötleme:

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid osa Teie andmeid on vajalikud lepingute sõlmimiseks ja kohustuste täitmiseks. Töötleme teie poolt meile edastatud andmeid eelkõige meie teenuste ja toodete pakkumise, arvete esitamise, samuti ettevõttesiseseks kasutamiseks, turunduse ja ärieesmärkidel või võlgade sissenõudmiseks või maksemoraali hindamiseks.

Milliseid andmeid ja mis eesmärgil me töötleme:

 1. Asjaomase lepingu sõlmimiseks ja hilisemaks täitmiseks, sealhulgas teie võimalike puudustest tulenevate nõuete käsitlemiseks töötleme:

  kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon

  Isikuandmete sel eesmärgil töötlemise õiguslikuks aluseks on eelkõige vastava lepingu täitmine ja samal ajal meie juriidiliste kohustuste täitmine vastavalt raamatupidamisega seotud õigusi ja kohustusi reguleerivatele õigusaktidele.

  Isikuandmete sel eesmärgil esitamine on lepingu sõlmimise ja täitmise eelduseks ega nõua isikuandmete töötlemiseks nõusolekut. Kui meile isikuandmeid ei esitata, ei saa me lepingut sõlmida ja seda nõuetekohaselt täita.

 2. Meilt tulenevate vastava sõlmitud lepinguga seotud või sellest tulenevate nõuete esitamiseks töötleme:

  kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon

  Sel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Me ei vaja isikuandmete esitamiseks teie nõusolekut.

 3. Otseturunduse eesmärgil (st teile vastava lepingu täitmise raames pakutud teenuse või tootega seotud pakkumise saatmine) töötleme:

  kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon

  Sel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Me ei vaja isikuandmete esitamiseks teie nõusolekut, kuid te võite selle töötlemisega mitte nõustuda.

 4. Muude äri- ja turundusteadete saatmiseks töötleme:

  kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon

  Sel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kliendi või kliendi kontaktisiku nõusolek. Teie isikuandmete sel eesmärgil töötlemiseks vajame teie nõusolekut, mille saate igal ajal tagasi võtta.

Teie isikuandmete töötlemisel ei toimu automatiseeritud otsuste tegemist ega profiilide koostamist.

Kui kaua me teie andmeid töötleme:

Säilitame teie isikuandmeid lepingulise suhte kestuse ja seejärel 4 aasta jooksul pärast selle lõppemist või perioodi, mis on vajalik meie vastavast lepingust tulenevate juriidiliste nõuete nõuetekohaseks teostamiseks.

Otseturunduse eesmärgil säilitame isikuandmeid lepingulise suhte kestuse jooksul ja seejärel 2 aasta jooksul pärast selle lõppemist.

Muude kommerts- ja turundussõnumite saatmise eesmärgil säilitame isikuandmeid teie nõusoleku kehtivusaja jooksul.

Kui taotlete oma isikuandmete kustutamist, kustutame või muudame teie isikuandmed anonüümseks 1 kuu jooksul alates sellise taotluse edastamisest; see aga ei kehti juhul, kui saame teie andmeid säilitada oma õigustatud huvidest lähtuvalt (eelkõige vastavast lepingust tulenevate õiguste jõustamise eesmärgil) või muul õiguslikul alusel ja muul eesmärgil vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Kellele me teie andmeid edastame:

Anname teile ajakohastatud nimekirja kolmandatest osapooltest, kellele võime teie isikuandmeid edastada, kui teie päring on saadetud meie allolevale kontaktmeiliaadressile.

Teie isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i.

Kuidas tagame andmete töötlemisel turvalisuse:

Suurt rõhku paneme ettevõttesisesele turvapoliitikale, töötajate konfidentsiaalsusele, sisemiste juhiste järgimisele ja lepingupartnerite valikule.

Millised õigused on teil meie vastu:

 • õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ja teabele nende töötlemise kohta,
 • õigus isikuandmeid parandada või kustutada,
 • õigus piirata andmetöötlust,
 • õigus andmete teisaldatavusele,
 • õigus andmetöötlusele vastuväiteid esitada,
 • õigus esitada isikuandmete töötlemise peale kaebus järelevalveasutusele (Tšehhi Vabariigi isikuandmete kaitse büroo, peakontor Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega võite pöörduda kontaktmeilile.

SBLCore logo

Pakume lahendusi ohutuskaartide koostamiseks ja haldamiseks. Käsitleme ohutuskaartide koostamise, klassifitseerimise ja arhiivimisega seotud üldist haldamist. SBLCore’i tarkvara on mõeldud kõigile kemikaalide ja segude tootjatele, importijatele, turustajatele ning erinevatele kasutajatele.

Kas vajate nõuandeid?

Hoidke ühendust

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tšehhi

CRN: 04278968
KMKR: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Me kasutame küpsiseid

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et mõista meie külastajate käitumist ja saaksime pakkuda sisu vastavalt nende eelistustele.

Lisateave küpsiste kohta ×
Funktsionaalsed küpsised
See veebisait kasutab vajalikke küpsiseid, mis on selle nõuetekohaseks toimimiseks üliolulised. See tagab lehe korrektse kuvamise, võimaldab vormide esitamist jms vajalikke funktsioone. Neid tehnilisi küpsiseid ei saa välja lülitada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
sblcore_cc www.sblcore.ee 1 aasta Salvestab kasutaja nõusoleku küpsiste kasutamiseks. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.ee Seanss Salvestab teavet kasutaja seansi kohta. SBLCore s.r.o.
Analüütilised küpsised
Kasutame oma veebisaidi toimivuse hindamiseks analüütilisi küpsiseid. Kasutame neid küpsiseid meie veebisaidi külastuste arvu, liikluse allikate ja kasutajate käitumise jälgimiseks – näiteks saame teada, millist teavet nad otsivad ja milline teave on nende jaoks kõige olulisem. See teave aitab meil saiti optimeerida ja teenuseid täiustada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_ga www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse asjakohaste reklaamide kuvamiseks vastavalt teie eelistustele. See isikupärastatud sisu, mida kasutavad meie partnerid, võib ilmuda erinevatel veebisaitidel. Kui te neid küpsiseid ei vali, siis kuulutuste arv ei muutu, kuid neid ei kohandata enam teie huvidele vastavaks.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_gcl_au www.sblcore.ee 3 kuud See kasutab Google AdSense’i, et katsetada nende teenuseid kasutavate veebisaitide reklaami tõhusust. Google